Razpis
Proga
Arhiv
Donatorji
O Blokah

BLOKE SE PREDSTAVIJO

Bloška planota ali na kratko Bloke je na skrajnem robu Notranjske med Cerkniškim poljem in Loško ter Ribniško dolino. Bloke so dokaj visoko (720 do 800 m nadmorske višine), dostopne so z več smeri, predvsem po magistralnem cestnem trikotniku Ljubljana-Unec-Žlebič, oziroma s Primorske preko Postojne in Unca.

Planota, ki je pretežno kraško-apnenčasta, na severu pa dolomitna, je obkrožena z oblimi in delno poraščenimi hribi. Na njih je raztreseno 45 vasi. Na valovitem področju se menjavajo manjše in večje doline, kjer v neštetih okljukih počasi teče potok Bloščica. 

Bloke so poznane po naslednjih značilnostih: so zibelka starega ljudskega smučanja, geografsko središče bivše dežele Kranjske (J.V.Valvasor - Slava Vojvodine Kranjske, 1688), spadajo med naše najbolj izrazite planote, so znana živinorejska pokrajina, domovina suhe robe in so glede na število vasi in zaselkov relativno najgosteje naseljeno območje Notranjske. Posebna geološka zgradba Blok je eden od vzrokov za deloma kraški značaj vodnega pretakanja, vzpetine in pobočja z razmeroma blagimi nagibi so posledica dolomitne podlage. Široke ravnine in ploske doline so zato pogosto poplavljene. Bloke so zaradi take reliefne oblikovanosti izrazita in zaključena pokrajina .

Tak relief in zaprte globeli se odražajo tudi v klimatskih razmerah. Za vreme na Blokah so značilne spomladanske pozebe in zgodnje jesenske slane, temperature v zimskih mesecih pa so med najnižjimi v Sloveniji. 

Občina Bloke je obstajala že v prejšnjem stoletju in nato vse do leta 1955. Sedanja občina pa je bila ustanovljena leta 1998. Obsega 75 km2 in ima 1630 prebivalcev. Sedež občine je v Novi vasi, kjer so tudi osnovna šola, vrtec, zdravstvena ambulanta, pošta, banka, trgovine in gostilne. Tu sta tudi dve tovarni - NOVOLIT in KOVINOPLASTIKA, kjer je zaposlena večina prebivalcev občine.

Bloke so bile poseljene že v prazgodovini (Japodi), tu čez sta vodili dve pomembni rimski cesti od Kvarnerja in Ogleja proti Panoniji (ostanki rimskega stolpa in obrambnega zidu pri vasi Benete).

V pisnih dokumentih so Bloke prvič omenjene leta 1260, kraj Nova vas pa leta 1341.

Bloke se vključujejo tudi v regijski naravni parki Snežnik. Narava je tu še neokrnjena, so dežela čistega zraka in zdravega sonca.Tu so idealne možnosti za sprehode po razgibani pokrajini in to peš, na kolesu ali na konju, pozimi tudi na smučeh (Bloški teki). Za dobro počutje gostov skrbijo priznane bloške gostilne, ki vam nudijo domače jedi (notranjski želodec, bloške koline, bloški krompir, gobe, …).

več o Blokah (www.bloke.si)...

[dobrodošli]    [informacije]    [teki 2006]    [arhiv]    [donatorji]   [o Blokah]


info@bloskiteki.com

by Pilcom Web Design